Partnerboekje

Als Alliantie Nederland Rookvrij zijn we blij dat steeds meer Partners aansluiten en zich inzetten voor de Rookvrije Generatie. De zichtbaarheid neemt toe én de impact wordt groter. Door het groeiend aantal goede initiatieven neemt ook het draagvlak toe, wat leidt tot steeds meer rookvrije plekken om kinderen te beschermen. Dáár gaat het uiteindelijk om. Dit lukt alleen als we het samen doen, want door de bundeling van krachten kan de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie blijven groeien.

Om de onderlinge verbinding en samenwerking te stimuleren brengen wij dit Partnerboekje uit. Hierin vind je de gegevens van alle aangesloten Partners (per augustus 2017) en van een aantal tevens een korte omschrijving van hun activiteiten in 2017. Onze intentie is om dit boekje regelmatig te updaten, zodat het actueel blijft.

Bekijk hier het Partnerboekje.