Over de ANR

De Alliantie Nederland Rookvrij (ANR) is een samenwerkingsverband van publieke en private organisaties die als doel hebben om er samen voor te zorgen dat niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. De ANR wordt gevormd door vele organisaties die samen een Rookvrije Generatie willen realiseren. De initiatiefnemers zijn Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.

Maatschappelijke beweging

De afgelopen periode heeft de ANR een enorme groei doorgemaakt. Alleen al afgelopen jaar hebben 30 nieuwe partners zich aangemeld. Iets wat begonnen is als alliantie tussen een aantal partijen is doorgegroeid naar een grote maatschappelijke beweging op weg naar een Rookvrije Generatie. Door deze groei is aanpassing nodig. De partners hebben uitgesproken dat ze actiever hun bijdrage willen leveren. Wij voeren gesprekken om te komen tot een vorm van samenwerking met onze partners die toekomstbestendig is.

Krachten bundelen

Wat overeind staat is dat we de krachten van iedereen die een bijdrage wil en kan leveren aan een Rookvrije Generatie zoveel mogelijk blijven inzetten en bundelen. Op een manier die recht doet aan en gebruik maakt van onze verschillen. Zo kunnen we ons doel, een Rookvrije Generatie, zo snel mogelijk realiseren.